V minulém článku jsme si představili, za co všechno platíme ve vyúčtování za elektrickou energii. Dnes pronikneme to tajů vyúčtování za plyn. Úvodem Vás uklidním, že je mnohem jednodušší, co do počtu položek. Především pak v regulovaných platbách. Ale abychom nepředbíhali, vezmeme to popořádku.

Opět začneme distribucí, kde stejně jako u elektřiny jsou dvě položky. První je platba za množství přepraveného plynu a druhá je buď stály měsíční plat za kapacitu (u spotřeby do 63 MWh/rok) nebo pevná roční cena za kapacitu, která se neplatí měsíčně ale je ovlivněna spotřebou. Opět se jedná o platby, které si distributor účtuje za dopravu plynu do našich domácností. V porovnání s elektřinou však dělá platba distributorovi mnohem menší část z celkové faktury – něco kolem ¼.

energo_3Z regulovaných plateb je u plynu pouze pevná cena za činnost operátora trhu (2,62 Kč/MWh*), která je navíc zahrnuta v platbě za množství přepraveného plynu v položce distribuce.

No, a poslední částí je platba dodavateli za samotnou spotřebovanou komoditu, která je opět složena ze dvou položek. Z platby dle množství spotřebovaného plynu a ze stálého měsíčního platu, jehož výše je určena několika pásmy dle spotřeby.

U plynu platí, že změna dodavatele, tedy změna ceny spojené s dodávkou (dnes už víme, že je tato cena složena nejen z platby za spotřebovanou komoditu, ale

také ze stálého měsíčního platu), mnohem více ovlivní celkové vyúčtování, než u elektrické energie. Proč tomu tak je si podrobně vysvětlíme v dalším článku.

*Uvedené ceny jsou bez DPH