Při čekání na křižovatce u rozestavěného objektu jsme pořídili dnešní snímek. Při letmém pohledu na štít domu jsme narazili na několik anomálií. Některé zde popíšeme.

ceska_23

  1. Meziokenní pilířek není zrovna dvakrát výhodně vyzděn. Půlené tvarovky jsou přímo pod překlady, které způsobují jejich vybočení. Žádná tragédie, ale proč nedodržet skladbu zdiva? Pilíř vedle se povedl mnohem lépe.
  2. Kolize překladu a vaznice svědčí o nedodržení výškového modulu zdiva při návrhu krovu, nebo, že  vnitřní podpory vaznice (toho trámu, co jde skrz zeď) a na odvrácené straně domu jsou provedeny níž a vyrovnáním vaznice do vodorovné polohy došlo na překlady. Proto se asi přizpůsobily sekáním. Opět žádná tragédie, ale proč?
  3. Proč bylo provedeno nedokonalé napojení štítu na střešní rovinu je asi jasné. Blbě se to takto dělá a je tam málo místa. Viz též naše dřívější články zde a tady.
  4. A na závěr taková malá anomálie v řešení podpory úžlabní krokve vikýře. Je podepřena prvkem, který je zavěšen za vaznici. není tedy podepřen, nýbrž zavěšen. Stabilita závisí jen na jednom spojovacím elementu. Proč?