Stavební objekty se zastřešují, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy a především vodou. Střechy mohou být šikmé, nebo ploché.  Dnes přinášíme obrázky z jedné ploché střechy.

Existují předpisy, které stanovují, jak má být střechy navržena, aby nedocházelo k tvorbě kaluží. Při dodržení daného sklonu voda odteče i přes prošlapaná místa a přesahy fólií a pásů ve spojích.

Norma ČSN 731901 – Navrhování střech – základní ustanovení připouští tvorbu louží u rekonstruovaných střech se sklonem do 3%. Hloubka louže přitom nesmí být větší, než 10 mm. To proto, aby mohla louže vyschnout a nedocházelo k růstu mikroorganismů a sama voda nezvyšovala zátěž na spoje hydroizolací. Vodní vrstva má vliv na stavebně fyzikální vlastnosti střechy.

Střecha na obrázku má části zcela bez spádu, či dokonce v protispádu. Říká se, že ploché střechy se dělí na ty, které tečou a ty, které potečou. Ačkoli se s tímto tvrzením zcela neztotožňujeme (i šikmá střecha poteče,  nebude-li udržovaná), zde to platí.

IMG_20140923_150550

Druhá fotografie z téže střechy ukazuje, jaký je problém, když se bezodtokové místo vytvoří v místě, kde je proveden svazek prostupů v tak malých vzdálenostech od sebe, že nejdou systémově zapravit. mezi trubky se žádný pracovník nářadím nedostane. Inu průšvih. Takto opravdu ne.

IMG_20140923_150631