Odstoupení od smluv do 15-ti dnů od připojení!

Možná se Vám už stalo, že jste podepsali nějakou smlouvu, a po důkladném promyšlení celé věci jste tento krok chtěli vzít zpět. Občanský zákoník tento moment upravuje a například u nákupu to může být, při dodržení určitých podmínek, zpravidla lhůta 14 dnů kdy od smlouvy můžete odstoupit. Nedá se to ovšem paušalizovat na všechny případy.energo_5a

U energií ale máme díky Energetickému regulačnímu úřadu (dále jen ERU) stanovenou lhůtu, ve které od smlouvy, která nebyla uzavřena na provozovně dodavatele, můžeme odstoupit bez jakékoliv sankce do 15. dne od připojení.

Znamená to tedy, že pokud Vy anebo Vaši příbuzní uzavřou s podomním prodejcem, obchodníkem či jinou zprostředkovatelskou osobou smlouvu mimo provozovnu dodavatele, máte právo odstoupit od smlouvy po celou dobu od samotného podpisu až do 15. dne po zahájení dodávky. Délka lhůty mezi podpisem a samotným připojením odběrného místa k novému dodavateli může být i několik měsíců. Vzniká tak dostatečně dlouhá doba, aby se podařila v případě uzavření nevýhodného obchodu věc zvrátit ve prospěch spotřebitele.

To samé platí i v případě, pokud došlo k uzavření smlouvy po telefonu. Nejčastějšími obětmi jsou především senioři, kteří po návštěvě podomního obchodníka uzavřou nevýhodnou smlouvu a neví, jak se tohoto závazku zbavit. Stačí tak na adresu nového dodavatel poslat odstoupení od smlouvy na základě ustanovení §11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění od 1. ledna 2016

Pokud nový dodavatel odstoupení neakceptuje, neváhejte se obrátit na ERU, kde jsou připraveni tyto kauzy řešit.