Kontaktní zateplovací systém je tvořen souborem různých prvků, které jako celek plní svoji funkci. Tepelně izoluje, odolává vůči povětrnosti a (především) drží. Skládá se obvykle z lepící vrstvy, na kterou se klade tepelný izolant k fasádě, mechanického kotvení a vnější základní výztužné vrstvy, která tvoří podklad pro omítku. Vznikne tak souvislá vrstva, která musí udržet sama sebe, aby nesjela po fasádě dolů. Především musí odolat sání vtěru, které se snaží izolační souvrství od podkladní stěny urvat.

ceska_19

Přinášíme fotografii, která slouží jako příklad mnoha známých případů, kdy izolační desky neudržely samy sebe a váhu výztužné tkaniny s fasádní stěrkou. Tenká křehká vata byla přikotvena pouze talířovými hmoždinkami. Fasádní stěrka se odloupla, neboť na minerálních deskách moc neržela a tam, kde držela, vzala s sebou i desky.  Vzhledem ke stavu původní zateplované konstrukce, kdy na fotografii vidíme původní porušenou omítku, kterou nikdo ani neoklepal, pravděpodobně by ani lepení izolačních desek nepostačilo.

Fušeřina, která se, naštěstí, projevila hned.

Kolik váží zateplení?

Počítejme:

Polystyren fasádní – 15-30 kg/m3

Minerální vata – cca 100-150 kg/m3

Stěrkovací hmota – cca 1500-2000 kg/m3

Omítka – cca 1700 kg/m3

 

Jeden metr fasády s polystyrenem tl 20 cm, lepidlem, stěrkou  i omítkou může řádově vážit 10-15-20 kg.

Pytel cementu váží 25 kg. Kdo ho v životě nenesl, připodobněme spočtenou hmotnost váze člověka. Můžeme tedy říci, že na každém metru čtverečném visí jedno cca tří až šestileté dítě….