Obzvláště ve starých budovách se vyskytují neočekávané trasy komínových průduchů. Téměř v každé místnsti se topívalo kamny na tuhá paliva. Komíny tedy musely odvádět kouř z nejodlehlejších částí stavby, ale nad střechou vyústit jako jeden celek v její nejvyšší části – u hřebene. Uhýbané komíny, nebo podlažní komíny nejsou vyjímkou i u poměrně nových budov.

Co ale dnes, když přestavujete? Jak netrefit komín, když bourám? Který sopouch mohu využít a kudy vede? Je počet komínových průduchů v každém podlaží stejný? Nevede komín z mého bytu k sousedovi?

Docela nám může pomoci termovize.

  1. Když je dům během zimy vytápěn, ukážou se nám v místnostech nepoužívané sopouchy jako prokreslení chladného vzduchu, který v nich spočívá, nebo proudí. Na půdě naopak teplejší.
  2. Svědčí to o i tom, jak velké  množství tepla uteče nepoužívaným komínem, je-li v něm průvan (tah), který odvádí ohřáty vzduch.

IR_9280

Uhýbaný komínový průduch při pohledu z půdy

 

IR_9274_taktone

Nepoužívaný zazděný a zapomenutý odlažní komín př pohledu z pokoje.