detail3_4Fasáda slouží jako vizitka objektu. Proto je jejímu vzhledu věnována velká pozornost a mnohdy se jejímu designu podřídí stavba jako celek. My se budeme věnovat detailu. Přinášíme fotografie staveb opatřených keramickými obklady. Z dálky působí stavby elegantním dojmem. Pokud se však přiblížíme, zjistíme, že cosi nepatřičného v oblasti soklu vzbuzuje pozornost, což prvotní dojem z celku přehluší. Mechanicky porušené obkladové prvky. Všimněte si kolem sebe samostatných obkladových prvků s rozdílným odstínem v jinak jednotné fasádě. Výměny jsou časté.

detail3Schéma možného řešení je na druhém obrázku.

Můžeme vést diskuzi na řadu témat. Je za vzniklým stavem chyba materiálu, nebo špatná volba projektanta při jeho výběru v soklové části? Technicky smýšlející člověk s fantazií si snadno představí provozní zátěž fasády, kolem které těsně vede komunikace, je stěhován materiál, nebo kudy se vracejí davy ze studentských klubů. Efektní fasáda až k patě objektu může být teoreticky provedena, pokud je oddělena alespoň změněným povrchem dlažby či zeleným pruhem, který alespoň opticky vytvoří bariéru pro kolemjdoucí i vandaly. A na závěr si položme vedle diskuze o vzhledu stavby otázku: Nakolik je tento systém s provětrávanou vzduchovou mezerou provětráván?

detail3_3Jak budete při projekci na sokl stavby pohlížet po přečtení tohoto článku?

Napište na náš facebook svůj názor, jakým způsobem došlo k transportu minerální tepelné izolace mimo fasádu. A jen mimochodem: Co na to ochranná fólie proti dešti?