Už dlouhou dobu koluje rčení, že objekt s obytným podkrovím je vždy, alespoň z části, dřevostavbou. U drtivé většiny současných objektů tomu tak je. A to, i když už jsou zděné.

Odbornou i firemní literaturu, skripta i internet zaplavily detaily řešení přechodu mezi zděnou a „dřevěnou“  částí v oblasti pozednice. Notoricky známé obrázky se obkreslují téměř do každého projektu. V místě přechodu štítu však obvykle bývá projektová příprava méně výmluvná, neboť se spokojí se stanovení výšek uložení jednotlivých prvků krovu a detail prostě není. Ukončení štítu pak řeší stavba. Přířezem, dozdívkou, věncem, či pěnou anebo to snad zakryje zateplení?
Jak si stojí některé české stavby, ilustrují dnešní obrázky.

ceska_2Na stavbě: „Cihlu plnou pálenou šlo vždy také otočit, jak bylo potřeba. Tak jaképak copak…“ Orientace dutin izolačních cihelných bloků podle zhotovitele není podstatná…  A proč tedy nezdít stěnu s bloky naležato? Dům pak bude hodně dobře dýchat! J I kdyby měl obstát argument, že jde o část zdiva v úrovni nad podhledem, je zřejmé, že celkové ošetření detailu bude náročné. Tedy, pokud bude detail ošetřován.

ceska_2_aDruhý snímek ukazuje použití dozdívky z materiálu, který má stejné vlastnosti ve všech směrech. Diskuzi o napojení na dřevěný prvek ponechejme bez komentáře. Na zpracování pojistné fólie ve styku střešních rovin však nejde neupozornit. Jak tvárný materiál…

Toto téma úzce souvisí se střechou, proto se už teď můžete těšit na navazující článek o fóliích pojistné hydroizolace v šikmé střeše. Schodiště ze štítové stěny uvidíte také – malé pokračování.