Plíseň na zdi, plíseň za skříní, plíseň za sádrokartonem, plíseň pod kobercem, plíseň v květináči, plíseň v podhledu, plíseň v izolaci, plíseň prostě všude.

Díl 1

Neustále mě udivuje, jak se problematika plísní ve stavebnictví neuvěřitelně bagatelizuje. Vypadá to tak, že si nikdo neuvědomuje, že plísně a jejich následné projevy přímo i nepřímo ovlivňují zdraví člověka a to dost negativním způsobem. Choroby, jako jsou alergie, senná rýma, chronický dráždivý kašel, astma a jiné nemoci, které se u člověka projevují v pozdějším věku, mohou mít příčinu právě v plísních. Dle mého výzkumu existuje spojitost mezi zvýšenou nemocností obyvatel a vnitřním prostředím budov kontaminovaným plísněmi.

Co je tedy na plísních samotných tak nebezpečného? Je to především dlouhodobé vdechování plísňových semen či výtrusů, takzvaných „spór“. Tyto spóry si můžeme jednoduše představit jako velmi malá pylová zrnka, která jsou téměř nezničitelná. Vlastní plíseň (houba) potom emituje do okolního vzduchu milióny a miliardy těchto spór. A tento proces je nekonečný. My potom vdechujeme takto kontaminovaný vzduch a oslabujeme tím organizmus a imunitní systém. Po nějaké době celá záležitost přejde do chronické fáze a začínají zdravotní obtíže a choroby.

plisne1

Plíseň emitující spóry do okolí

plisne2

Pylová zrna a spóry plísní

Dlouhodobost a zdánlivá nenápadnost celého procesu budí dojem, že se celá problematika zveličuje a že se dělá z komára pověstný velbloud.

Stačí přece trochu Sava a je po problému. Bohužel opak je pravdou. Zákeřnost a nebezpečnost spočívá v tom, co nevidíme. Plíseň na nepřístupných a ukrytých místech sice není vidět (neděsí nás), ale svými spóry a výtrusy zamořuje vzduch a způsobuje právě tu dlouhodobost a pravidelnost. Veškerý doma strávený čas je potom vlastně pomalá infikace imunitního systému. Vždy ovšem ještě záleží na konkrétním člověku a jeho organismu. Plíseň rovněž může fungovat jako katalyzátor, či být nebezpečná v kombinaci s jiným podnětem, nebo alergenem. V extrémních případech dokonce plíseň dokáže cizopasit přímo v těle, nejčastěji v plicích, kdy potom svého hostitele zahubí.

plisne3

Lidské orgány napadené plísní

Plíseň je velmi odolný organismus, který se postupně přizpůsobuje každému prostředí, a za určitých okrajových podmínek a okolností dokáže růst opravdu všude a na všem třeba i na skle. Může nabývat různých forem a vzhledů tak, že je téměř nezjistitelná.

plisne4

Skrytá plíseň pod kobercem a za tapetou

Likvidace plísně (vlastní houby) je sice možná, ale spóry zničí pouze vysoká teplota nebo plamen. Proč je tento problém nyní větší a proč před tím nebyl? Tak na tyto a mnohé další otázky najdete odpovědi v příštím článku.

plisne5

 

Skrytá plíseň pod obkladem a tapetou