Odpověď na otázku z minulého příspěvku není nutno příliš komentovat. Z přiložené fotografie ve viditelném spektru je zřejmé, že jde o snímek zahřívání kovu při broušení. Pro zajímavost poznamenejme, že zachytit proud žhavého obrusu nezvládne každá termokamera. Je zřejmé,že čím teplejší a větší kousek, tím lépe jej zaznamenat.

termovize_7b