Spousta lidí tvrdí, že plastová okna se vlivem rozdílu teplot neprohýbají tak, aby to vadilo. Asi to jsou prodejci plastových oken. Čtěte příběh, který toto vyvracení „mýtu“ vyvrací :)

Stavebník nespokojený s plastovými okny nás přivolal k řešení zajímavého problému. V rámci osobní prohlídky bylo zjištěno, že v objektu došlo k vyboulení rámů plastových oken. Vnější povrchovou úpravu tvoří fólie v dekoru tmavohnědého dřeva. Na místě samém bylo zjištěno, že deformací (různé intenzity) jsou zasaženy téměř veškeré otvorové výplně v objektu. Dále byly zjištěny dekompresní otvory vyvrtané do okenních rámů. Dle sdělení majitele došlo k vyvrtání otvorů dodatečně, až po reklamaci deformace tvaru. Rovněž bylo zjištěno, že již bylo vyměněno těsnění mezi křídly a rámy, a kování je nastaveno na maximální přítlak při zavření.

myty_14_1

Ve všech zjištěných případech došlo k deformaci v podobných místech, a to v úrovni prvních dvou komor rámu na straně exteriéru. Deformace má vždy shodný charakter, a to boulení či vypouknutí směrem do exteriéru. Především při pohmatu je tato deformace dobře patrná. Podle tvaru a místa deformační zóny došlo patrně k expanzi uzavřeného plynu v izolačních komorách. Prohlídka byla prováděná v lednu, kdy teplota exteriéru byla 8°C a teplota interiéru 21°C. S velkou pravděpodobností se lze domnívat, že vzhledem k teplotní roztažnosti polymeru, ze kterého jsou okna vyrobená, bude deformace v letních měsících větší. Deformace již překročila plastickou mez polymeru a její charakter je nevratný, proto vyvrtání dekompresních otvorů nemělo dostatečný efekt.

myty_14_2

Testem vzduchotěsnosti s detekcí kouřem byl negativní vliv prokázán.

Plastová okna nejsou apriori špatná, ale své mouchy (vlastnosti) mají a je dobré o nich vědět, když se pro ně rozhodnete. Proto to tu píšeme. V tomto případě nejde o klasické prohnutí rámu do luku. Jak jsou na tom Vaše okna?