Až vám jednou budou měnit okna…budete zas o chlup informovanější, i když třeba zrovna nejste stavaři…

Parotěsné pásky u oken slouží primárně k tomu, aby ochránily PUR pěnu v připojovací spáře (mezi oknem a stěnou). Tyto pásky zabraňují pronikání vzdušné vlhkosti (vodní páry) do okenní spáry, kde následně dojde k její kondenzaci. Po zmrznutí tohoto kondenzátu v PUR pěně a jejím okolí dojde k prasknutí zkřehlé a zmrzlé PUR pěny. Takto vzniká zásadní netěsnost. Touto prasklinou o to více proniká vzdušná vlhkost do okenní spáry a celý proces je urychlen. Výsledkem dlouhodobého působení tohoto degradačního procesu je kompletně rozpraskaná a netěsná okenní spára. Netěsnosti bývají mnohdy tak velké, že je dokonce cítit jemný průvan v okolí okna. Schválně si to doma zkuste. Dalším projevem již takto netěsné spáry je vznik plísní či degradace vlastního okenního rámu, nebo parapetu.

Sečteno a podtrženo jsou parotěsné okenní pásky velice důležité, protože chrání okenní spáru před poškozením. Tvrzení „u starých staveb nejsou pásky důležité, protože to fouká všude a nemají tedy žádný význam“ je zcela mimo mísu. Nejde o foukání (myšleno energetické ztráty a těsnost), ale o ochranu PUR pěny a ta je potřeba vždy, jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí. Špatně provedená montáž oken dokáže poškodit i ta nejlepší okna na světě a degraduje je na obyčejné šunty.

mytologie15

Příklad trhliny v okenní spáře způsobené nesystémovou montáží a absenci parotěsné pásky. Chybí zapravení napojení omítky na zeď a každé třísknutí křídla průvanem situaci zhoršuje.

 

mytologie15_2

 

Správné provedení parotěsné pásky (chrání PUR pěnu před degradací) celá PUR pěna je překrytá. Na modelu chybí parapet a omítky. Po finální montáži a zapravení, nejde páska vidět.

 

Další informace o oknech si můžete přečíst v triologii článků, které jsme před časem zveřejnili zde: Článek

 

Mýtů kolem oken je spousta, jaký nejzajímavější znáte vy?